Zaštita pšenice od fuzarioze klasa

Na području Srbije usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, roka setve i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja: od kasne faze zastavičara (rukavac zastavičara nabubren), različitih faza klasanja (od početka do kraja klasanja), pa do početka cvetanja (45-61 BBCH).

Faza cvetanja pšenice je veoma osetljiva faza na infekciju klasa gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum).

Fuzarioza klasa se javlja svake godine u različitom intenzitetu na našem proizvodnom području. U uslovima padavina ili visoke relativne vlažnosti vazduha u vreme cvetanja, ostvaruju se uslovi za infekciju. Ovo je jedno od najdestruktivnijih oboljenja strnih žita. Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. Poseban značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

S obzirom da se infekcija ovim patogenom najlakše ostvaruje preko prašnika neophodno je pratiti faze razvoja pšenice. U cilju sprečavanja infekcije i sinteze mikotoksina mere zaštite treba sprovesti na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike nekim od registrovanih fungicida.

Top