Stručna i zdrastvena kontrola proizvodnje semena poljoprivrednog bilja

Kvalitetno deklarisano seme obezbeđuje se kroz dug proizvodni proces koji počinje zasnivanjem semenskog useva sortnim semenom, negom useva, stručnim pregledom useva, a završava preko ubiranja, dorade, ispitivanja kvaliteta i deklarisanja semena. Za postizanje pravih vrednosti navedenih operacija potrebno je ispoštovati pravila i norme koje su zacrtane međunarodnim propisima i domaćom zakonskom regulativom (Zakon o semenu).

PSSS VRBAS vrši kontrolu proizvodnje semena poljoprivrednog bilja propisanu Pravilnikom o kontroli proizvodnje semena na osnovu domaće zakonske regulative - Zakona o semenu, i pravilima , normama zacrtane međunarodnim propisima.

Kontrola se sastoji od ratarskog (stručnog) i zdravstvenog pregleda.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poverava poljoprivrednim stručnim službama ove poslove i određuje opštine u kojima se vrši kontrola. PSSS VRBAS vrši kontrolu proizvodnje semena poljoprivrednog bilja u četiri opštine : Vrbas, Bečej, Srbobran i Kula.

Prednosti korišćenja deklarisanog semena ogledaju se kroz direktne efekte u proizvodnji :

1. Kvalitetniji semenski materijal za poljoprivredne proizvođače kao preduslov za postizanje viših prinosa i profita. Pojedina istraživanja pokazuju da ovo povećanje može biti i 5- 30%;

2. Sprečavanje širenja korovskih biljaka putem semena, te umanjenje broja tretmana herbicidima, uz smanjenje troškova;

3. Sprečavanje širenja bolesti koje se prenose putem semena;

4. Veća zaštita korisnika semena i životne sredine kroz kontrolisan tretman u profesionalnim doradnim centrima, pri čemu je značajno napomenuti potpuno zbrinjavanje ambalažnog otpada u saradnji sa profesionalnim doradnim centrima.

Top