Regionalna stočarska služba

PSS Vrbas doo kao regionalna odgajivačka organizacija vrši poslove u četiri katastarske opštine Vrbas, Kula, Srbobran i Bečej. Posao se obavlja u okviru važećih Zakona i Pravilnika, kao i skladu sa glavnim odgajivačkim programima.

Sam naš rad nije moguć bez direktne saradnje kako sa glavnom odgajivačkom organizacijom, osnovnim odgajivačkim organizacijama tako i sa samim proizvođačima kvalitetne priplodne stoke.

• Sprovođenje glavnih odgajivačkih programa

• Saradnja sa osnovnim odgajivačkim službama

• Kontrola u individualnom sektoru, ali i u velikim sistemima

• Regionalna služba pokriva teren sa najvećim brojem kvalitetnih priplodnih grla na teritoriji pokrajine

Radi na poslovima:

  • Sprovođenja  glavnih odgajivačkih programa;
  • Saradnja sa osnovnim odgajivačkim službama;

  Kontrola u individualnom sektoru, ali i u velikim sistemima;
  Regionalna služba pokriva teren sa najvećim brojem kvalitetnih priplodnih grla na teritoriji pokrajine.

  • Dipl. inž. Stočarstva, Strahinja Mijanović ( 064 64 271 77 )
  • Dipl. inž. Stočarstva, Aleksandar Repček ( 064 64 271 85 )
Top