Prskalice – Drift

faktori koji utiču na zanošenje (drift)

Veličina kapi predstavlja najveći uticaj na zanošenje kapi, odnosno drift. Što duže kap lebdi u vazduhu, veće su i verovatnoće da će skrenuti sa željene putanje. Male kapi bolje pokrivaju površinu, ali zbog svoje male težine podložnije su driftu. One padaju mnogo duže i vetar ih može daleko odneti od željenog cilja prskanja. Na primer, (slika ispod) kap puštena sa 30 cm visine po vetrovitim uslovima (vetar 1.3 m/s na 20°C) odleteće 0,1 m ukoliko ima prečnik 400µm ili čak 33m ako ima prečnik 20µm.

Kapi manje od 50µm se ne preporučuju, jer padaju veoma dugo. Kapi ispod 200µm treba izbegavati, a preporuka je da se koriste kapi od 200 µm do 300 µm.

Glavni faktori koji utiču na stvaranje drifta:

- Veličina kapi

- Vremenski uslovi

- Visina prskanja

- Radna brzina

- Vrsta sredstva za prskanje

Zašto je važno kontrolisati drift

Smanjenjem drifta postiže se smanjenje zagađenja vazduha, očuvanje vodenih resursa, zdravlje i bezbednost ljudi i životinja, bolje i kvalitetnije prskanje što dovodi do boljih i kvalitetnijih useva i povećanje prihoda od istih.

Održavanje dizni

Problem kod dizni ne detektuje se promenom oblika same dizne, već promenom prskanja otkriva se problem. Prskanje se mora redovno kontrolisati, ukoliko je protok veći za 10% od uobičajnog preporučuje se zamena dizni. Za duži vek trajanja preporučuje se pranje dizni posle svakog prskanja. Nikako ne koristiti oštre predmete za čišćenje otvora dizni (ekseri, igle i sl) već četkicu.

Dipl.inž. Milan Kosovac, PSS Vrbas

Top