Zaštita kukuruza od kukuruznog plamenca i pamukove sovice

  18.08.2021. Na području delovanja RC Vrbas, usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca se, u zavisnosti od primenjene agrotehnike i rokova setve, nalaze u fenofazi od razvoja ploda do sazrevanja ploda (BBCH 71-83). Vizuelnim…

  Pročitajte više

  Zaštita jabuke

  18.08.2021. Na području delovanja RC Vrbas, rane sorte jabuka se nalaze na početku berbe (BBCH 89), dok se kasnije sorte jabuka nalaze u fazi početka zrenja (BBCH 81). Fenofaza rane sorte jabuka, Gala, pred…

  Pročitajte više

  Zdravstveno stanje kukuruza

  18.08.2021. Na području RC Vrbas, usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u fazi rane mlečne zrelosti do faze rane voštane zrelosti (BBCH 73-83). Vizuelnim pregledom useva kukuruza, registruju se…

  Pročitajte više

  ZAŠTITA SOJE

  05.07.2021. Na području delovanja RC Vrbas, usevi soje se nalaze u različitim fazama rasta stabla do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 30-61). Vizuelnim pregledom useva soje, na pojedinim parcelama, registrovano…

  Pročitajte više

  ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE

  17.06.2021. Na području delovanja RC Vrbas usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo redove (BBCH 39). Usev šećerne repe Od poslednje dekade maja kada…

  Pročitajte više

  ZAŠTITA KUKURUZA

  17.06.2021. Na području delovanja RC Vrbas, usevi merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19). Vizuelnim pregledima useva kukuruza, registrovana su…

  Pročitajte više

  Zaštita krastavca u plastenicima

  25.05.2021. Na teritoriji RC Vrbas, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do faze razvoja ploda (BBCH 67-75). Usev krastavca Vizuelnim pregledom useva registrovano je…

  Pročitajte više

  Pojava krompirove zlatice

  10.05.2021. Na području delovanja RC Vrbas usevi krompira namenjeni za proizvodnju jesenjeg krompira se nalaze u fazi od 5 do 9 listova na glavnoj stabljici razvijeno (BBCH 15-19). Vizuelnim pregledom useva krompira…

  Pročitajte više

  Zaštita jabuke

  10.05.2021. Na području delovanja RC Vrbas zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije od 10 mm do 20 mm (BBCH 71-72). Faza razvoja jabuke S obzirom…

  Pročitajte više

  Zaštita ječma

  07.05.2021 Fenofaza razvoja ječma Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice…

  Pročitajte više

  Zaštita jabuke

  27.04.2021. Na području delovanja RC Vrbas, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: od početka cvetanja do faze puno cvetanje (BBCH 61-65). Fenofaza razvoja…

  Pročitajte više

  Uticaj kasnih prolećnih mrazeva na izmrzavanje cvetnih pupoljaka kajsije

  30.03.2021. Na području RC Vrbas, zasadi kajsije su zastupljeni na oko 200 ha površina. Poslednji talas niskih temperatura na našem terenu je bio u periodu od 7.04. do 9.04., kada su se temperature kretale od -…

  Pročitajte više
Top