Laboratorija za ispitivanje semena

Laboratorija za ispitivanje semena je akreditovana, zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025 – 2006. Analize semena se obavljaju u skladu sa važećim domaćim pravilnicima.
Delatnost Laboratorije obuhvata:

  • Ispitivanje fiziologije semena;
  • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti semena.

Uzimanje uzoraka obavljaju ovlašćeni uzorkovači.

 

Ispitivanje kvaliteta semena:

1.Fizičko-fiziološka svojstva semena
Od fizioloških pokazatelja semena utvrđuje se:

  •  Čistoća semena;
  •  Klijavost semena;
  •  Sadržaj vlage u semenu;
  •  Masa 1000 zrna.

2.Zdravstveno stanje semena
Patogene gljive i bakterije se identifikuju:

  •  Vizuelnim pregledom materijala;
  •  Mikroskopskim pregledom;
  •  Filter papir metodom.
Top