Izvođenje ogleda

PSSS VRBAS na svom oglednom polju, površine oko 100ha, izvodi više vrsta ogleda na najznačajnimim ratarskim kulturama, a sve u cilju provere naučnih činjenica u praksi, uvođenja inovacija i novih tehnologija u poljoprivrednu praksu.

Ogledi koji se izvode u saradnji sa semenskim kompanijama, proizvođačima sredstava za zaštitu bilja, proizvođačima đubriva, stimulatora rasta i sl. su sledeći:

 • demonstracioni ogledi za sve značajnije ratarske kulture – strna žita (ječam, pšenicu, ovas, raž, tritikale), suncokret, soju, šećernu repu i kukuruz;
 • makro ogledi strnih žita, suncokreta, soje, šećerne repe i kukuruza;
 • mikro ogledi suncokreta, soje, šećerne repe i kukuruza;
 • ogledi za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS:
 • proizvodni ogledi sa komercijalnim sortama/hibridima pojedinih ratarskih kultura;
 • predkomisijski ogledi za priznavanje sorti;
 • komisijski ogledi za priznavanje sorti;
 • herbicidni, fungicidni i insekticidni ogledi;
 • ogledi sa stimulatorima rasta i specijalnim đubrivima;
 • ogledi sa različitim načinom korišćenja stajnjaka, zelenišnog i mineralnog đubriva;
 • agrotehnički ogledi.

Tokom godine se organizaciju dve tradicionalne manifestacije – Dan polja strnih žita i zaštite bilja i Dan polja jarih kultura, na kojima poljoprivredni proizvođači imaju priliku da se upoznaju sa najnovijim sortimentom ratarskih kultura, rezultatima pesticidnih i drugih ogleda, ali i da razmene iskustva sa prestavnicima svih najznačajnih semenskih i hemijskih kompanija.

Top