Inspekcija prskalica

U Srbiji postoje 32 regionalne laboratorije za inspekciju (kontrolu) prskalica. Jedna od njih se nalazi u PSSS Vrbas i koristi se na području delovanja ove PSS (opštine Vrbas, Kula, Srbobran i Bečej). Na ovom području nalazi se oko 3500 prskalica i orošivača (atomizera). U dosadašnjem radu ispitano je oko 350 prskalica i atomizera.

Prilikom inspekcije prskalice, naročita pažnja se obraća na sledeće parametre:

1. Pregled i kontrola opšteg stanja.

Pre početka inspekcije treba prskalicu i sve njene delove dobro isprati, a zatim izvršiti tzv. grubu kontrolu prskalice. Pokazivač nivoa mora biti precizan i jasno vidljiv iz kabine traktora i sa mesta sipanja tečnosti u rezervoar.

2. Provera stanja filtera.

Prskalica mora da ima obavezno jedno filtrirajuće mesto pre ulaska tečnosti u pumpu i jedno posle izlaska, a da se pri tome ne računaju filteri rasprskivača.

3. Položaj i stabilnosta krila.

Proverava se stabilnost krila po horizontali i verikali.

4. Provera stanja i ispravnosti upravljačkih elemenata.

Proverava se stanje i ispravnost ventila sekcija , merila protoka, regulatora pritiska.

5. Broj obrtaja kardanskog vratila trebalo bi da bude 540 ob/min

6. Testiranje pumpe.

Prvo se proverava da li pumpa svojim tehničkim karakteristikama odgovara prskalici, a zatim i njen protok pomoću testera pumpe. Protok pumpe ne sme da se menja sa promenom pritiska. Protok pumpe mora da iznosi 90 % od njenog fabričkog nominalnog kapaciteta, odnosno pumpa mora da obezbedi dovoljno tečnosti pri radu prskalice sa najvećim predviđenim rasprskivačima i pritiskom.

7. Testiranje rasprskivača.

Proverava se protok i poprečna distribucija rasprskivača.

8. Testiranje merača pritiska.

Merač pritiska treba da bude čist sa jasno vidljivom skalom.

Skala treba da bude:

do 5 bar – 0.2 bar

5 do 20 bar – 1.0 bar

Preko 20 bar – 2.0 bar

Top