FADN – Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji

U uslovima poslovanja današnjice sve je važnije voditi računa o svim aspektima prozvodnje, a pre svega o ekonomskim pokazateljima poslovanja poljoprivrednog gazdinstva. Ozbiljni proizvođači, koji su u sistemu PDV imaju svoj sistem vođenja evidencije na poljoprivrednom gazdinstvu, dok većina proizvođača koji imaju potencijal i proizvodnju koja se ne može zanemariti, trenutno se nalaze u situaciji da sporadično vode neku evidenciju po sopstvenom nahođenju, jer jedinstvenog sistema,  za vođenje evidencije i računovodstvenih podataka do sad, u Srbiji nije bilo.   
Sve zemlje članice EU imaju jedinstven sistem za praćenje knjigovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (skraćeno FADN), koji se sprovodi po jedinstvenoj metodologiji  od 1965. godine. 

  •   Jedan od uslova i zadataka naše zemlje na putu približavanja Srbije Evropskoj uniji je i uspostavljanje jedinstvenog sistema evidencije računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima. Zahvaljujući ovakvom sistemu za praćenje određenih ekonomskih pokazatejla, podaci koji će se pratiti na poljoprivrednim gazdinstvima biće uporedivi za poljoprivredna gazdinstva u Srbiji, ali i u regionu, pa i u Evropi.

Vođenje evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima i učešće u FADN sistemu  dobrovoljno. . Na početku godine nosioci poljoprivrednih gazdinstava uz pomoć poljoprivrednih savetodavaca popunjavaju FADN upitnike o osnovnim podacima gazdinstva, o zalihama i obavezama koje se prenose iz predhodne godine. U upitnike se još upisuju i osnovni podaci o setvenoj strukturi, radnoj snazi, višegodišnjim zasadima, pratećim objektima, mehanizaciji i opremi, opštim troškovima, i slično. Na kraju kalendarske godine, u popisne liste unose se izmene koje su se dogodile od početka obračunskog perioda. Završni popis na kraju kalendarske goodine ujedno predstavlja i početni popis za narednu godinu.

  •   Metodologija FADN pruža mogućnost izračunavanja velikog broja ekonomskih pokazatelja, na primer: ukupan prihod, ukupne varijabilne  troškove, amortizaciju, bruto i neto dodatu vrednost, dohodak, osnovna sredstva, promenu vrednosti vlastitog kapitala, bruto i neto investicije, novčani tok i maržu pokrića. 

Na kraju obračunskog perioda poljoprivredni proizvođač dobija od svog savetodavca povratni izveštaj u kojem se skreće pažnja na glavne ekonomske pokazatelje na gazdinstvu uz dodatne komentare i savete za poljoprivrednike.
 

Uspostavljanje računovodstvenih podataka na farmama u Republici Srbiji važni su za poljoprivredne proizvođače, jer  na bazi praćenja podataka na svom poljoprivrednom gazdinstvu mogu da tačno vide kako posluju, da se porede sa gazdinstvima slične veličine i orijentacije u zemlji i regionu, da preciznije i kvalitetnije donose poslovne odluke i da na taj način napreduju i ostvare dobrobit za svoje gazdinstvo. Stoga je važno da  što veći broj poljoprivrednih proizvođača uzme aktivno učešće i uključi se u sistem praćenja računovodstvenih podataka na svojim gazdinstvima,tako što će se obratiti svom savetodavcu u poljoprivrednoj stručnoj službi.

Top