Dezinfekcija i fumigacija

PSSS VRBAS pruža usluge dezinsekcije silosa, skladišta i drugih prostorija za smeštaj bilja i biljnih proizvoda. Vršimo usluge fumigacije uskladištene robe u podnim skladištima, silosima i upakovane robe u džambo vrećama i džakovima.

Aktivnosti na poslovima fumigacije i dezinsekcije u PSS Vrbas zasnovane su na konceptu integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda s osnovnim ciljem kontrolisane primene pesticida i bezbednosti poljoprivrednih proizvoda.

Stalni nadzor nad štetnim organizmima se realizuje postavljanjem feromonskih klopki u skladišnom prostoru te uzorkovanjem i vizuelnim pregledom pod lupom zrnene mase u laboratoriji. Na ovaj način stičemo uvid u vreme pojave kao i u brojnost skladišnih štetočina što je odlučujući parametar za donošenje odluke o potrebi izvođenja fumigacije i dezinsekcije.

Da bi se u potpunosti ispoštovali zakonski propisi o bezbednosti hrane HCCP i Direktiva EU br.1107/2009 da se ostaci Al i Mg fosfida moraju potpuno ukloniti iz proizvoda neophodno je uvoditi nove metode fumigacije.

Preduslov uspešnoj zaštiti proizvoda je mehaničko čišćenje i dezinsekcija praznog skladišnog prostora pre unošenja proizvoda. U obavljanju poslova fumigacije pored ustaljenih aplikativnih metoda u obliku kuglica, peleta i tableta, međunarodno prihvaćenih kao najuspešniji način suzbijanja skladišnih štetočina uvodi se i aplikativna Tyvek ambalaža.

Nove formulacije preparata za razliku od kuglica, peleta i tableta zadržavaju u aplikativnoj ambalaži nosač aktivne materije kao i ostali ostatak preparata, tako da gore navedene materije ne dolaze u kontakt sa tretiranim proizvodima.

Top