Savetodavna služba

Savetodavna služba

Savetodavna služba PSS VRBAS, kao deo Savetodavne službe Vojvodine, sprovodi Godišnji program unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi, koji donosi Skupština AP Vojvodine za svaku kalendarsku godinu.

Cilj realizacije Godišnjeg programa je povećavanje nivoa informisanosti i znanja poljoprivrednih proizvođača, putem edukacije poljoprivrednih proizvođača vezano za tehnologije proizvodnje i nove trendove u pojedinim proizvodnim granama i drugih oblasti značajnih za unapređenje i razvoj njihovih proizvodnih delatnosti i razvoj seoskih zajednica u kojima žive i rade.

Pročitajte više
PIS-METOS

PIS-METOS

Prognozno-Izveštajna Služba zaštite bilja obuhvata metode i alate za praćenje i prognozu pojave štetnih organizama. Prognozno-Izveštajna Sužba zaštite bilja nastavila je rad na monitoringu štetnih organizama, važan za poljoprivrednu proizvodnju. Stalan monitoring na terenu i ove sezone sprovodiće se nad 39 štetnih organizama preko feromonskih klopki i svetlosnih lovnih lampi, dok je 58 štetnih organizama pod stalnim vizuelnim osmatranjima.

Pročitajte više
Kontrola proizvodnje semena

Kontrola proizvodnje semena

Kvalitetno deklarisano seme obezbeđuje se kroz dug proizvodni proces koji počinje zasnivanjem semenskog useva sortnim semenom, negom useva, stručnim pregledom useva, a završava preko ubiranja, dorade, ispitivanja kvaliteta i deklarisanja semena. Za postizanje pravih vrednosti navedenih operacija potrebno je ispoštovati pravila i norme koje su zacrtane međunarodnim propisima i domaćom zakonskom regulativom (Zakon o semenu).

Pročitajte više
Izdavanje fitosertifikata

Izdavanje fitosertifikata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poverilo je poslove zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, namenjenih izvozu i reeksportu i izdavanja međunarodnih uverenja o zdravstvenom stanju tih pošiljaka (fitosertifikat i fitosertifikat za reeksport) Poljoprivrednim stručnim službama.

Pročitajte više

Agrohemijska laboratorija

Agrohemijska laboratorija

Služba za laboratorijska ispitivanja je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije sa akreditacionim brojem 01-187 prema standardu SRPS ISO 17025:2006

Pročitajte više
Laboratorija za ispitivanje semena

Laboratorija za ispitivanje semena

Laboratorija za ispitivanje semena je akreditovana, zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025 – 2006. Analize semena se obavljaju u skladu sa važećim domaćim pravilnicima.

Pročitajte više
Izvođenje ogleda

Izvođenje ogleda

PSS VRBAS na svom oglednom polju, površine oko 100ha, izvodi više vrsta ogleda na najznačajnijim ratarskim kulturama, a sve u cilju provere naučnih činjenica u praksi, uvođenja inovacija i novih tehnologija u poljoprivrednu praksu.

Pročitajte više
Regionalna stočarska služba

Regionalna stočarska služba

PSS Vrbas doo kao regionalna odgajivačka organizacija vrši poslove u četiri katastarske opštine Vrbas, Kula, Srbobran i Bečej. Posao se obavlja u okviru važećih Zakona i Pravilnika, kao i skladu sa glavnim odgajivačkim programima.

Pročitajte više
Top