ZIMSKO PREDAVANJE PSS VRBAS - KUCURA

Savetodavci PSS Vrbas održali su u Kucuri predavanje sa sledećim temama:

"Zaštita ratarskih useva od korova", dipl. inž. Katarina Radonić

"Prihrana pšenice", dipl. inž. Vladimir Rankov

"Priprema mehanizacije", dipl. inž. Milan Kosovac