Јесења садња воћа

Јесења садња воћа

 

22.11.2021. Садња воћа се може обављати у јесен и у пролеће. Међутим, најбоље време за садњу воћа је јесен. Јесења садња има бројних предности у односу на пролећну. Пре саме садње неопходно Прочитајте више

Јесења садња садница

Јесења садња садница

 

15.11.2021. Корисни савети за садњу воћака У расадницима су започели вађење садница, тако да је овај период идеалан за набавку садног материјала. Уобичајено, садња почиње након што је Прочитајте више

Саветодавна служба

Саветодавна служба

Саветодавна служба ПСС ВРБАС, као део Саветодавне службе Војводине, спроводи Годишњи програм унапређења саветодавних послова у пољопривреди, који доноси Скупштина АП Војводине за сваку календарску годину.

Циљ реализације Годишњег програма је повећавање нивоа информисаности и знања пољопривредних произвођача, путем едукације пољопривредних произвођача везано за технологије производње и нове трендове у појединим производним гранама и других области значајних за унапређење и развој њихових производних делатности и развој сеоских заједница у којима живе и раде.

Прочитајте више
ПИС-МЕТОС

ПИС-МЕТОС

Прогнозно-Извештајна Служба заштите биља обухвата методе и алате за праћење и прогнозу појаве штетних организама. Прогнозно-Извештајна Сужба заштите биља наставила је рад на мониторингу штетних организама, важан за пољопривредну производњу. Сталан мониторинг на терену и ове сезоне спроводиће се над 39 штетних организама преко феромонских клопки и светлосних ловних лампи, док је 58 штетних организама под сталним визуелним осматрањима.

Прочитајте више
Контрола производње семена

Контрола производње семена

Квалитетно декларисано семе обезбеђује се кроз дуг производни процес који почиње заснивањем семенског усева сортним семеном, негом усева, стручним прегледом усева, а завршава преко убирања, дораде, испитивања квалитета и декларисања семена. За постизање правих вредности наведених операција потребно је испоштовати правила и норме које су зацртане међународним прописима и домаћом законском регулативом (Закон о семену).

Прочитајте више
Издавање фитосертификата

Издавање фитосертификата

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде поверило је послове здравственог прегледа пошиљака биља, биљних производа и прописаних објеката, намењених извозу и реекспорту и издавања међународних уверења о здравственом стању тих пошиљака (фитосертификат и фитосертификат за реекспорт) Пољопривредним стручним службама.

Прочитајте више

Агрохемијска лабораторија

Агрохемијска лабораторија

Служба за лабораторијска испитивања је акредитована од стране Акредитационог тела Србије са акредитационим бројем 01-187 према стандарду СРПС ИСО 17025:2006

Прочитајте више
Лабораторија за испитивање семена

Лабораторија за испитивање семена

Лабораторија за испитивање семена је акредитована, задовољава захтеве стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 – 2006. Анализе семена се обављају у складу са важећим домаћим правилницима.

Прочитајте више
Извођење огледа

Извођење огледа

ПСС ВРБАС на свом огледном пољу, површине око 100ха, изводи више врста огледа на најзначајниjим ратарским културама, а све у циљу провере научних чињеница у пракси, увођења иновација и нових технологија у пољопривредну праксу.

Прочитајте више
Регионална сточарска служба

Регионална сточарска служба

ПСС Врбас доо као регионална одгајивачка организација врши послове у четири катастарске општине Врбас, Кула, Србобран и Бечеј. Посао се обавља у оквиру важећих Закона и Правилника, као и складу са главним одгајивачким програмима.

Прочитајте више
Top