Здравствено стање пшенице

05.02.2021.

На подручју деловања РЦ Врбас усеви озиме пшенице се, у зависности од времена сетве, налазе у фази од почетка бокорења до фазе 3 стабло видљиво (BBCH 21-23).
Визуелним прегледом усева пшенице регистровано је присуство симптома:
·  сиве пегавости листа пшенице (Septoria tritici) на 5% до 9% биљака и
·  пепелнице жита (Erisyphae gramminis) на 3% до 5% биљака

            

Septoria tritici                                                                             Erisyphae gramminis

Усеви озимог јечма се налазе у фази од 4 до 5 стабло видљиво (BBCH 24-25).
Визуелним прегледом усева јечма регистровано је присуство симптома:
·         мрежасте пегавости листа јечма (Pyrenophora teres) на до 70% биљака,
·         пепелнице жита (Erysiphae gramminis) на 20% до 30% биљака и
·         сочивасте пегавости листа јечма(Rhinchosporium secalis) на 1% до 3% биљака.

Висок проценат биљака са присутним симптомима мрежасте пегавости листа јечма резултат је повољних услова за развој овог патогена који су владали у предходном периоду, па је препорука редовно обилазити парцеле и пратити здравствено стање.
Током визуелних прегледа, у усевима озиме пшенице и јечма, није регистровано присуство лисних ваши (Aphididae), као ни цикада (Cicadelidae).
За сада се на препоручује примена хемијских мера заштите, а РЦ Врбас наставља са праћењем здравственог стања усева озиме пшенице и јечма.

ПИС Војводине, РЦ Врбас

Top