Резистентност корова на хербициде

  14.04.2021. *Зашто некада изостане или је деловање хербицида на корове смањено Разлога за смањену ефикасност или изостанак деловања хербицида може бити више, а најчешћи су: 1.    Уређај за…

  Прочитајте више

  ГУБАРИ - ШТЕТЕ

  Губар – Lymantria dispar спада у најштетнију врсту у шумама. Распрострањен је у целој Србији. Штете прави у годинама градације- пренамножавања. Градације су у периоду од 7-10 година, а једна градација може…

  Прочитајте више

  Расипачи минералних ђубрива

  Правилна примена агротехничких мера је у функцији профитабилне биљне производње., а посебно значајна мера је правилна употреба минералних ђубрива. Ђубрењем се могу значајно повећати или смањити приноси. Недостатак…

  Прочитајте више

  Узорковање земљишта за ђубрење на бази N – min методе

  У циљу рационалне употребе вештачких ђубрива, као и заштите животне околине произвођачима се саветује да у периоду око 10 дана пре планиране прихране озимих усева и у време предсетвеног ђубрења јарих усева приступе…

  Прочитајте више

  Заштита стрних жита од глодара

  Глодари су врло значајна пољопривредна штеточина, која у Војводини захтева перманентну контролу бројности популације, као и редобно сузбијање сваке године. Најбројније врсте у средњој Бачкој, оне које праве најзначајније…

  Прочитајте више
Top