Стручна и здраствена контрола производње семена пољопривредног биља

Квалитетно декларисано семе обезбеђује се кроз дуг производни процес који почиње заснивањем семенског усева сортним семеном, негом усева, стручним прегледом усева, а завршава преко убирања, дораде, испитивања квалитета и декларисања семена. За постизање правих вредности наведених операција потребно је испоштовати правила и норме које су зацртане међународним прописима и домаћом законском регулативом (Закон о семену).

ПССС ВРБАС врши контролу производње семена пољопривредног биља прописану Правилником о контроли производње семена на основу домаће законске регулативе - Закона о семену, и правилима , нормама зацртане међународним прописима.

Контрола се састоји од ратарског (стручног) и здравственог прегледа.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде поверава пољопривредним стручним службама ове послове и одређује општине у којима се врши контрола. ПССС ВРБАС врши контролу производње семена пољопривредног биља у четири општине : Врбас, Бечеј, Србобран и Кула.

Предности коришћења декларисаног семена огледају се кроз директне ефекте у производњи :

1. Квалитетнији семенски материјал за пољопривредне произвођаче као предуслов за постизање виших приноса и профита. Поједина истраживања показују да ово повећање може бити и 5- 30%;

2. Спречавање ширења коровских биљака путем семена, те умањење броја третмана хербицидима, уз смањење трошкова;

3. Спречавање ширења болести које се преносе путем семена;

4. Већа заштита корисника семена и животне средине кроз контролисан третман у професионалним дорадним центрима, при чему је значајно напоменути потпуно збрињавање амбалажног отпада у сарадњи са професионалним дорадним центрима.

Top