Пројекат - Ревитализација слабохумусног земљишта - Завршна презентација

05.10.2022.

У Врбасу, у сали ЦФК "Драго Јововић", одржана је завршна презентација пројекта "Ревитализација слабо хумусног земљишта коришћењем микроорганизама у пољским условима" .

Велики број присутних пољопривредних произвођача и гостију је упознат са током и резултатима пројекта, са посебним акцентом на очувању и побољшању најважнијег ресурса у пољопривреди - земљишта.

Присутне пољопривредне произвођаче поздравио је Огњен Васиљевић, директор ПССС Врбас, који је и вођа пројекта, и упознао их са основним елементима и током реализације пројекта:

•    Пројекат је финансиран од стране Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду у оквиру Конкурса за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иноваторних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години, а очекивани резултат је едукација пољопривредних произвођача за примену јефтинијих и лако доступних микробиолошких препарата са циљем дугорочног повећања плодности земљишта и очувања екосистема.
•    Пројекат је реализовала ПССС Врбас у сарадњи са Факултетом за еколошку пољопривреду Универзитета Едуконс из Сремске Каменице, а аутори студије су Проф. др Љубинко Јовановић, Др Гордана Рацић и Др Данка Радић са универзитета. Студију можете прегледати ОВДЕ.

Теме на завршној презентацији:
•   Владимир Ранков, дипл. инж., ПССС Врбас – Тема: Методологија постављања огледа, узорковања земљишта и припрема узорака за анализу

•   Проф. др Љубинко Јовановић, Универзитет Едуконс  – Тема: Микробиолошка ђубрива, примена микроорганизама у пољопривреди и резултати пројекта

Након одржане презентације развила се жива дискусија у којој су нарочито активни били пољопривредни произвођачи са питањима у вези краткорочних, али и дугорочних ефеката примене микробиолошких препарата у циљу побољшања квалитета земљишта, као и бенефита за само газдинство.

                                           

 

Саветодавац Милан Бјелица, учесник на пројекту

Top