О нама

Структура запослених је следећа:

 • 3 дипл.инж. ратарства и повртарства
 • 5 дипл.инж. заштите биља 
 • 1 дипл.инж. воћарства и виноградарства
 • 2 дипл.инж. сточарства 
 • 1 дипл.инж. пољопривредне механизације
 • 2 дипл.инж. хемије
 • 1 дипл.инж. електротехнике
 • 2 пољопривредна техничара

Делатности које обавља ПССС Врбас:
 

 • Постављање макро и микро огледа свих биљних врста;
 • Постављање огледа са пестицидима и хербицидима;
 • Врши контролу производње семена на њиви и лабораторији;
 • Н-мин и НПК анализе земљишта и квалитет вештачких ђубрива;
 • Врши контролу расадничке производње;
 • Прогнознo извештајна  служба прати развиће и појаву штетних организама и даје препоруке за примену пестицида;
 • У оквиру сточарске производње врши матичење и контролу продуктивности свих врста домаћих животиња као и избор грла за сајам;
 • Ради на формирању удружења одгајивача домаћих животиња;
 • Даје препоруке и израђује таблице за исхрану домаћих животиња и друге послове везане за добробит домаћих животиња.

 

Top