Јесења садња воћа

22.11.2021.

Садња воћа се може обављати у јесен и у пролеће. Међутим, најбоље време за садњу воћа је јесен. Јесења садња има бројних предности у односу на пролећну. Пре саме садње неопходно је адекватно припремити земљиште. То подразумева чишћење терена и обраду као што је равњање, мелиоративни радови и риголовање. Воћни засади се могу подизати на земљишту на којем су се претходно гајили други усеви или које није обрађивано као што су ливаде, шикаре, пашњаци. Уколико је земљиште претходних година интензивно обрађивано и наводњавано његова структура је нарушена и такво земљиште треба опоравити мелиоративним мерама. Одлични предусеви за подизање воћњака су жита и репа јер они стварају мрвичасту структуру земљишта која је најповољнија за воћњак. Ливаде имају најбољу структуру земљишта и зато је препорука да се пре подизања воћњака земљиште заледини неко време. Уколико се садња воћа изводи на земљишту на којем је претходно била шума или шипражје, такав терен треба добро очистити од жила и других остатака у земљишту. Они могу представљати проблем у самој садњи воћа као и потенцијалну опасност од развоја трулежи корена у земљишту. Риголовање је важна мера приликом припреме терена за подизање засада воћа јер оставља растресито земљиште са добрим водно-ваздушним и топлотним особинама и садња је пуно квалитетнија, боље се развија коренов систем и разлагање органског ђубрива. Обавља се на дубини 60-70 цм.Пре саме садње воћа препорука је да се одради агрохемијска анализа земљишта да бих се ђубрило на основу препоруке стручног лица. Важан је садржај хумуса у земљишту и пре подизања засада треба  разбацати одређену количину стајњака или неког другог органског ђубрива, јер се оно уноси сваке четврте године.

Саднице које се користе за подизање засада треба да су сертификоване, здравствено исправне са добро развијеним кореновим системом. Најчешће се користе двогодишње као и книп саднице са превременим гранчицама. Саднице пре садње треба адекватно припремити. Жиле треба скратити косим резом на дужину 15-20 цм и могу се потопити у смешу говеђег стајњака и земље у коју се дода одређена количина неког од бакарних препарата ради дезинфекције. Копају се рупе различите дубине у зависности од припреме земљишта. Уколико је земљиште добро припремљено и пођубрено копају се рупе 40 x 40 цм, уколико се ђубри у рупу онда се копају рупе 60 x 60 цм. Уколико је садња на окућнисцама где земљиште није припремљено копају се рупе дубине 120 x 60 цм. Затим се садница полаже у рупу тако да је спојно место калема (код садница јабуке) 10-20 цм изнад земље. Саднице треба да се саде на дубини на којој су биле у растилу. Након што се садница спустим у рупу на одређену дубину на жиле трена набацати растреситу зељу и нагазити, затим 5-10 кг згорелог стајњака (уколико није претходно ђубрено) и опет слој земље и на крају се добро ногом нагази да се садница учврсти. Око садница треба нагрнути мало земље у виду хумки да бих се заштитиле од предстојећих ниских температура.

 

Тамара Павлица, саветодавац ПСС ВРБАС

Top