Извођење огледа

ПССС ВРБАС на свом огледном пољу, површине око 100ха, изводи више врста огледа на најзначајнимим ратарским културама, а све у циљу провере научних чињеница у пракси, увођења иновација и нових технологија у пољопривредну праксу.

Огледи који се изводе у сарадњи са семенским компанијама, произвођачима средстава за заштиту биља, произвођачима ђубрива, стимулатора раста и сл. су следећи:

 • демонстрациони огледи за све значајније ратарске културе – стрна жита (јечам, пшеницу, овас, раж, тритикале), сунцокрет, соју, шећерну репу и кукуруз;
 • макро огледи стрних жита, сунцокрета, соје, шећерне репе и кукуруза;
 • микро огледи сунцокрета, соје, шећерне репе и кукуруза;
 • огледи за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС:
 • производни огледи са комерцијалним сортама/хибридима појединих ратарских култура;
 • предкомисијски огледи за признавање сорти;
 • комисијски огледи за признавање сорти;
 • хербицидни, фунгицидни и инсектицидни огледи;
 • огледи са стимулаторима раста и специјалним ђубривима;
 • огледи са различитим начином коришћења стајњака, зеленишног и минералног ђубрива;
 • агротехнички огледи.

Током године се организацију две традиционалне манифестације – Дан поља стрних жита и заштите биља и Дан поља јарих култура, на којима пољопривредни произвођачи имају прилику да се упознају са најновијим сортиментом ратарских култура, резултатима пестицидних и других огледа, али и да размене искуства са преставницима свих најзначајних семенских и хемијских компанија.

Top